Wat mag wel en niet voor cultuureducatie en cultuurparticipatie?

Update 29 september 2020
Gepubliceerd:
Deel dit artikel

In dit overzicht lees je wat er wel en niet mag met cultuureducatie en cultuurparticipatie, op basis van de meest recente kabinetsbesluiten.

Updates

8 mei 2020: alle aanpassingen op basis van de persconferentie van 6 mei en het Kamerdebat
13 mei 2020: protocol cultuureducatie en -participatie en updates KNMO en Koornetwerk Nederland toegevoegd
20 mei 2020: alle aanpassingen op basis van de persconferentie van 19 mei
29 mei 2020: aanpassingen op basis van de nieuwe modelnoodverordening, nieuwe informatie op rijksoverheid.nl over zingen en blaasmuziek, het nieuwe PO-protocol en het definitieve VO-protocol
10 juni 2020: blazers mogen weer spelen. Protocollen toegevoegd voor dans, blaasmuziek, podiumkunsten en theaters en concertzalen
25 juni 2020: alle aanpassingen op basis van de persconferentie van 24 juni
3 juli 2020: het artikel is volledig geüpdatet op basis van de regels per 1 juli
27 augustus 2020: aanpassing over zingen in de klas op middelbare scholen. Leerlingen hoeven daarbij geen afstand te houden. Tussen docent en leerlingen is wel afstand nodig.
17 september 2020: Regels voor zangkoren verduidelijkt op Rijksoverheid.nl (zie Protocollen).
29 september 2020: aanvullingen op basis van de persconferentie van 28 september

Binnenschoolse cultuureducatie en kinderopvang (inclusief BSO)

Basisonderwijs

De basisscholen zijn per 8 juni weer volledig open. Ze geven weer volledig les. Hoe dat te doen is uitgewerkt in het protocol. Cultuureducatie kan ook weer plaatsvinden. Scholen maken zelf keuzes hoe ze hun lessen invullen, zoals dat altijd het geval is. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs.

In het protocol voor het PO is vastgelegd dat excursies en schoolmusicals kunnen plaatsvinden binnen de richtlijnen van het RIVM. Zingen en blaasmuziek is voor kinderen op de basisschool gewoon toegestaan. Beweegonderwijs (ook dans) kan zowel binnen als buiten plaatsvinden. Voor beweegonderwijs is een apart protocol beschikbaar.

Voor het speciaal basisonderwijs is er een eigen protocol beschikbaar.

Voortgezet onderwijs
Per 1 juli geldt dat jongeren tot 18 jaar onderling geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie weer volledig open gaan; de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.

In het protocol voor het VO is vastgelegd dat voor groepsactiviteiten, waaronder voorstellingen en excursies, de algemene richtlijnen vanuit de overheid voor bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod gelden. De afweging over het al dan niet organiseren van groepsactiviteiten wordt op school- of bestuursniveau gemaakt binnen de richtlijnen van het RIVM.

Het protocol meldt nog dat het wordt afgeraden om op school te zingen, maar met de komst van het protocol voor zangkoren zou dit onder de juiste voorwaarden mogelijk moeten zijn. VLS heeft aangegeven dat leerlingen zonder onderlinge afstand mogen zingen in de klas. Tussen de leerlingen en de docent is wel 1,5 meter afstand nodig.

Hoger onderwijs
Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt er weer meer mogelijk in het hoger onderwijs, met inachtneming van de onderlinge 1,5 meter afstand. De Vereniging Hogescholen heeft een servicedocument en Q&A’s die te raadplegen zijn.Voor cultuureducatie kunnen docenten aanvullend gebruik maken van het protocol van de danssector en de sector cultuureducatie en -participatie, omdat deze meer specifiek ingaan op de lessituaties voor cultuureducatie.

Naschools

De keuzes omtrent naschoolse activiteiten op school (verlengde schooldag en dergelijke) vallen onder de verantwoordelijkheid van school of kinderopvang (afhankelijk van hoe dit op school is geregeld).

De kinderopvang heeft een eigen protocol. Binnen de kinderopvang kan, binnen de regels zoals in het protocol zijn beschreven, ook weer cultuureducatie plaatsvinden. Het is aan kinderopvangorganisaties hierin keuzes te maken en dit vorm te geven.

Buitenschoolse cultuureducatie en cultuurparticipatie

De basisregels en de 1,5 meter afstand blijven de norm. Op 29 september zijn de regels weer aangescherpt. Voor kunstbeoefenaars zoals toneelspelers, dansers en acteurs, gelden de volgende regels:

  • Buiten de eigen woning geldt per 29 september 18:00 dat je met maximaal 4 personen anders dan een huishouden een gezelschap mag vormen (kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee). Uitgezonderd van de maximum gezelschapsgrootte van 4 personen zijn personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen. Het maximale aantal bezoekers is binnen 30 personen per ruimte en buiten 40 personen. 
  • Om met meer personen cultuur te kunnen beoefenen is een ontheffing nodig van de voorzitter van de veiligheidsregio.
  • Er geldt een uitzondering op het maximum aantal van 30 personen voor cultuur-, kunst-, muziek-, en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar.
  • Het is niet toegestaan om (dans)wedstrijden met publiek te organiseren.
  • Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).
  • Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen. Dit is door de sector opgenomen in het protocol.

1,5 meter afstand

In principe blijft 1,5 meter afstand de norm. Er zijn echter uitzonderingen op die regel:

  • kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
  • jongeren tot en met 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
  • acteurs en dansers (zowel professioneel als amateur) hoeven indien nodig onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

Protocollen

Om repetities en optredens weer verantwoord te laten plaatsvinden zijn er door de sector protocollen opgesteld. Hieronder vind je de belangrijkste:

Evenementen

Evenementen zijn toegestaan. Voor evenementen gelden dezelfde regels als andere activiteiten binnen en buiten. Rond de organisatie van een evenement wordt ook rekening gehouden met het vervoer, zodat de druk op het openbaar vervoer beperkt blijft. Het blijft aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten. En of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan.

De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd. Het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. Niet alles zal meteen mogelijk zijn.

Vragen?

Heb je toch nog vragen naar aanleiding van dit overzicht? Stel ze dan via vraag@lkca.nl Op basis van deze vragen, kunnen we het overzicht aanvullen en verbeteren.

Vond je dit artikel interessant?

Gemiddelde 4,3 / 5. totaal 77

Reageer (je reactie verschijnt na goedkeuring, vanwege spam)

Reacties (17)
Ralf Steenbeek 14-10-2020

De basisscholen zijn per 8 juni weer volledig open. Ze geven weer volledig les. Hoe dat te doen is uitgewerkt in het protocol. Cultuureducatie kan ook weer plaatsvinden. Scholen maken zelf keuzes hoe ze hun lessen invullen, zoals dat altijd het geval is. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het basisonderwijs.

reageer
info@noblestreet.eu 14-10-2020

ok weer iets

reageer
info@noblestreet.eu 14-10-2020

sdalgjlkdfslkadjsfalksdflk adsfklajsdfljaksldf asdf ,m.asndflasdf adsfasdfasdfasdfasd,fnas,dnflkn,.m kjsdnfk;ansd,.mfn e

reageer
info@noblestreet.eu 14-10-2020

ok yeaah

reageer
M.Brenden 30-09-2020

Hallo, wij zijn 6 Muzikanten. mogen wij in een gesloten ruimte repeteren.

reageer
PaulienFranken@lkca.nl 01-10-2020

Beste M. Brenden, misschien dat dit protocol https://www.knmo.nl/wp-content/uploads/2020/09/Protocol-29-september-2020.pdf ook voor jullie interessant is?

Met vriendelijke groet,
Paulien Franken

reageer
Ralf Steenbeek 01-10-2020

Beste M. Benden,
Met de nieuwe maatregelen is het in principe niet toegestaan om met meer dan 4 personen bij elkaar te komen, maar cultuurbeoefening is daarvan uitgezonderd. Dat mag binnen tot maximaal 30 personen en buiten tot 40. Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen. Dit is door de sector opgenomen in het genoemde KNMO-protocol. Alle aangescherpte maatregelen kun je vinden op de site van Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur onder het kopje "Regels bij de (amateur)beoefening van kunst, zoals toneelspelen, dansen, musiceren en acteren".
Groeten, Ralf

reageer
Henry 09-07-2020

Het wordt mij uit alle protocollen en richtlijnen nog niet geheel duidelijk of het nu bijvoorbeeld mogelijk is om een cultureel muziekevenement te organiseren voor jongeren onder de 18 die daarbij dansen, meezingen en dergelijke.

reageer
Ralf Steenbeek 10-07-2020

Beste Henry, dat is nu weer mogelijk. Als het een officieel evenement is, dan moet je wel een vergunning aanvragen bij je gemeente. Die procedure verschilt per gemeente en kan een paar weken tijd kosten.

reageer
Cécile Cooijmans CultuurCompaan 30-06-2020

De link naar het protocol voor de danssector verwijst naar de versie van 3 juni, inmiddels is er een update versie 28 juni. Wellicht zien jullie een mogelijkheid om dit aan te passen.
met vriendelijke groet, Cécile.

reageer
Ralf Steenbeek 30-06-2020

Hoi Cécile, dank! Ik heb het aangepast. Groeten, Ralf

reageer
Bart van Heel - Tokodrama, cursuscentrum amateurtoneel A'dam 29-06-2020

Vraag: Hoe moet ik het hieronder staande interpreteren of te wel moet ik tijdens de toneellessen voor volwassenen nu wel of niet voortdurend 1.5 meter afstand houden?
Hartelijk dank, Bart
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/cultuur
Ik citeer:
Wat is er toegestaan bij de (amateur)beoefening van kunst, zoals toneelspelen, dansen en acteren?
Kinderen en volwassen (professionals en amateurkunstbeoefenaars) mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. Hier gelden dan dezelfde regels als voor andere activiteiten ‘binnen’ of ‘buiten’.
• Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter alleen voor zover dat mogelijk is. Het gaat om bijvoorbeeld acteurs en dansers (zowel professionals als amateurkunstbeoefenaars).

reageer
Ralf Steenbeek 29-06-2020

Beste Bart, de overheid staat dus inderdaad toe dat toneelspelers indien noodzakelijk de 1,5 meter niet voortdurend in acht hoeven nemen.
In het protocol van de NAPK is dit trouwens nog niet opgenomen:
• Totdat er meer onderzoek (of input OMT) beschikbaar is, dient men bij theater uit te gaan van 1,5 meter afstand. Bij hard spreken / zingen dient meer afstand te worden gehouden.
• Bij training en repetities kan met belijning op de vloer de te houden afstand of oppervlakte per persoon worden aangegeven.
https://www.napk.nl/wp-content/uploads/2020/05/027.003-NAPK-protocol_1.pdf
Groeten, Ralf

reageer
Henri 22-06-2020

Vanaf 1 juli mogen er 100 toeschouwers worden toegelaten bij een voorstelling. Moeten kinderen onder 12 jaar van verschillende scholen dan afstand houden van elkaar? En mogen ze ook bij elkaar op school komen in bijvoorbeeld een gymzaal?

reageer
Ralf Steenbeek 22-06-2020

Beste Henri, op rijksoverheid.nl staat het volgende over groepsctiviteiten voor scholieren:
We adviseren scholen om terughoudend te zijn met het organiseren van activiteiten. De afsluiting van een schoolperiode is voor leerlingen erg belangrijk. Een eind-musical voor groep 8 of een diploma-uitreiking is daarom onder voorwaarden mogelijk.
Deze activiteiten vinden bij voorkeur buiten plaats en met de vaste eigen groep. Verder gelden de algemene regels voor bijeenkomsten: tot 1 juli komen maximaal 30 personen bijeen. Per 1 juli, als deze versoepelingen doorgaan, maximaal 100 personen. Natuurlijk met 1,5 meter afstand.

Scholen wordt dus afgeraden om in groepsverband naar voorstellingen te gaan. En binnen zalen of theaters geldt sowieso de 1,5 meter afstand. Schoolvoorstellingen vinden dus bij voorkeur buiten plaats, met een maximum van 30/100 personen.

reageer
F. Hendriks 26-06-2020

Beste, gister is bekend gemaakt dat leeftijden tot 18 jaar geen beperking meer hebben in een theater of filmzaal, toch?

reageer
KCC Sint Paulusschool 02-06-2020

Mag je dan nu de eindpresentatie (film) van groep 8 aan ouders laten ztonen in een zaal?

reageer
Ralf Steenbeek 04-06-2020

Hoi, volgens het PO-protocol mogen ouders niet in de school komen. Bovendien wordt scholen in het protocol dringend geadviseerd zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies. Voor al deze activiteiten gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid. Voor zalen in het algemeen geldt een maximum van 30 bezoekers (excl. personeel), en 100 per 1 juli. Groeten, Ralf

reageer
Bert 02-06-2020

Hallo,
Fijn dat er weer meer dingen mogelijk worden, natuurlijk met inachtneming van de geldende richtlijnen. Er is helaas nog wat onduidelijkheden over de te bewaren afstand bij het BUITEN repeteren van een muziekvereniging. Ik kreeg vanmiddag van de KNMO bericht dat buiten repeteren valt onder buitenactiviteiten waar de afstand van anderhalve meter in acht moet worden genomen. Dat klinkt logisch. De gemeente laat me echter weten dat de muzikanten twee meter afstand moeten bewaren. Ook buiten! Kun je onze Showband duidelijkheid geven ajb?

reageer
Ralf Steenbeek 04-06-2020

Hoi Bert. Voor buiten repeteren geldt inderdaad de 1,5 meter afstand. Vooralsnog is hiervoor in de landelijke modelnoodverordening geen beperking voor aangegeven. Maar gemeenten kunnen dit in hun noodverordening verder aanscherpen en dat is dan leidend.
Specifiek voor blaasmuziek volgt deze week een aangescherpt protocol, waarin de voorwaarden voor opstart zijn uitgewerkt.
Groeten, Ralf

reageer
Ingrid 30-05-2020

"De andere uitzondering zijn kinderen tot 12 jaar: zij mogen wel samen zingen." Dit staat bij buitenschoolse cultuureducatie (binnen). Betekent dit dus dat kinderen tot 12 in culturele instellingen weer samen mogen zingen (in kleine groepen)?

reageer
Ralf Steenbeek 01-06-2020

Hoi Ingrid. Ja, in bijvoorbeeld muziekscholen en kunstencentra zou dat weer mogen. Hierbij geldt een maximum aantal van 30 personen per gebouw (exclusief personeel). Groeten, Ralf

reageer
Niek 29-05-2020

Ik vind geforceerd stemgebruik een vreemde terminologie voor zang. Geforceerd stemgebruik is schreeuwen, maar dat doen zangers toch niet? lijkt me goed om daar kritisch op te zijn richting overheden.

reageer
Ralf Steenbeek 01-06-2020

Hoi Niek. Klinkt wel wat negatief misschien ja, maar denk niet dat het zo bedoeld is. Het gaat puur om een (mogelijk) grotere kans op het verspreiden van 'aerosolen' met virusdeeltjes bij zingen (en bijvoorbeeld schreeuwen), dat wordt nu onderzocht. 'Versterkt' stemgebruik zou wellicht een betere formulering zijn. Groeten, Ralf

reageer
Evelien 28-05-2020

Een vraag. Zijn er officiële richtlijnen voor het aantal kinderen onder de 12 jaar in een theaterzaal? Of geldt voor hen eveneens de richtlijn voor de volwassen theaterbezoekers? Dank!

reageer
Ralf Steenbeek 28-05-2020

Hoi Evelien, vooralsnog geldt voor theaters dat ze per 1 juni maximaal 30 (en vanaf juli 100) bezoekers per zaal mogen toelaten, zowel kinderen als volwassenen. Groeten, Ralf

reageer
Marielle 21-05-2020

Er staat dat speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs weer zijn begonnen. Dat klopt nuet. Sbo is begonnen. Voor vso komen er nog richtlijnen.

reageer
Karin Venverloo 14-05-2020

Dansscholen hebben een SBI code die valt onder cultuur onderwijs. Mocht het idd sport zijn, dan wens ik met terugwerkende kracht ipv 21 de bij sport horende 9 % BTW te betalen.

reageer
Ralf Steenbeek 15-05-2020

Hoi Karin, onze meest recente informatie is dit: Wat betreft financiën valt dans onder cultuur. Wat betreft de uitoefening valt binnendans volgens het ministerie van VWS echter onder binnensport, vanwege het vrijkomen van aerosolen, en is daarom nog niet toegestaan: https://twitter.com/MinVWS/status/1258775058945900545. Wij hopen hier meer duidelijkheid over te krijgen. Groeten, Ralf

reageer
Jan de Graaff 09-05-2020

Wat mij opvalt bij het herstarten van culturele activiteiten dat in het geheel geen leeftijden genoemd worden. Is het verstandig dat verenigingen met voornamelijk 65 + leden dan ook al weer in verenigingsgebouwen aan de slag kunnen???

Bij de mogelijke verhoging per 1 juli wordt niet meer gesproken over 1.5 m afstand

reageer
Ralf Steenbeek 12-05-2020

Beste Jan, dank voor je vraag. Op de site van rijksoverheid staat dat buiten cultuurbeoefenen is toegestaan voor alle leeftijden vanaf 19 jaar. Over verenigingsgebouwen wordt niks gezegd, ook niet in ons artikel.
Ook is bekend dat 1-op-1 lessen weer zijn toegestaan, thuis of op andere geschikte locaties. Gemeenten gaan over deze geschikte locaties. Of het verstandig is is niet aan ons...

Voor alles geldt dat de basisvoorschrfiten van RIVM van toepassing zijn. Ook vanaf 1 juli zal dat zo zijn. Maar dat zijn allemaal voorlopige voorspellingen. Pas vlak voor die datum worden de nieuwe regels definitief aangekondigd.

Sterkte!
Groeten, Ralf

reageer
Gepubliceerd:
Deel dit artikel